Particulier
Jaarlijks verstuurt de belastingdienst vele uitnodigingen tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Indien u een dergelijke uitnodiging ontvangt bent u verplicht om deze aangifte in te dienen.
Advies is maatwerk!
Wij helpen u graag bij het indienen van uw (voorlopige) aangifte inkomstenbelasting en het beoordelen van de door u ontvangen aanslagen.

De belastingdienst maakt het u immers niet makkelijk. Zo bestaan er ingewikkelde eigenwoningregelingen,
hypotheekrente-­beperking, bijtellingen, wisselende aftrekmogelijkheden en toeslagenwetten.
Ook uw partners aangifte kan geoptimaliseerd worden, waardoor minder belasting verschuldigd is!

Voor particulieren zijn de kosten voor het verzorgen van de aangifte 
voor een echtpaar € 75,00 en voor een alleenstaande € 50,-.
Hulp bij het aanvragen van een toeslag bedraagt € 20,- .
Brief aanvragen uitstel van betaling c.q. verzoek om betalingsregeling: € 15,00