Advies en begeleiding

Wij bespreken uw laatste resultaten en kunnen samen met u zoeken naar mogelijke verbeteringen in resultaat en bedrijfsvoering. Aan de hand van uw (actuele) cijfers adviseren wij u en signaleren wij trends, brancheverschillen en risico's.

Ook aanvullende diensten worden volledig begeleid, denkt u hierbij aan:
- controles door de belastingdienst;

- boekenonderzoeken;

- kredietaanvragen;

- prognose- en liquiditeitsoverzichten;

- het fiscaal doorrekenen van uw plannen;

- de advisering over uw rechtsvorm;

- samenstellen van overeenkomsten;

- de bedrijfsfinanciering;

- uw bedrijfsplannen en de begeleiding in juridische procedures kunnen wij voor u verzorgen.

Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak, zie contact.

Belasting, Bank, UWV, KvK, CBS en Pensioenfondsen

Er zijn tegenwoordig veel ‘uitvragende’ partijen, instanties die financiële informatie aan u vragen.
Wij rapporteren voor u aan deze instanties, veelal digitaal met auditfiles en SBR.
Deze informatie verloopt via door de overheid goedgekeurde digitale certificaten m.n. het PKI-Overheidscertificaat.

Hiermee bespaart u veel tijd en voorkomt u fouten. Alle fiscale aangiften verzenden wij digitaal via de
digitale codetaal SBR, Standard Business Reporting.

Second opinion en achterstanden

Soms komt het voor dat een achterstand in de verwerking van uw administratie is ontstaan.
Meerdere boekjaren kunnen snel verwerkt worden, waarna wij de jaarrapporten alsnog samenstellen.
Wij overleggen met de belastingdienst, bestrijden eventuele ambtshalve aanslagen en verzenden snel de juiste aangiften.

Twijfelt u aan de juistheid van uw huidige cijfers en aangiften? U kunt voor een second opinion bij ons terecht.
Wij controleren uw dossiers, rapporten en fiscale aangiften uit vroegere jaren.
Fouten kunnen worden hersteld waardoor niet zelden teruggaven van door u betaalde belastingen gerealiseerd kunnen worden.